/ clientcase

Client case: Learning Agility

The role of the employees in the Purchasing Department at a major international company went from being dominated by a short-term focus to a partnership with the supplier. The employees were expected to show a high degree of flexibility and the ability and willingness to change. We used Facet5 Audition to uncover the Learning Agility of employees, together with customised personal advice. This resulted in the significantly greater effectiveness of the organisation's employees.

Lees hier het interview met onze opdrachtgever:

"We halen nu duidelijk een ander niveau mensen binnen"

Een inkoopafdeling van een grote multinational wijzigt de strategische koers. Als gevolg daarvan is behoefte aan een ander soort medewerker. Hiervoor wordt een profiel opgesteld. Maar hoe stel je zeker dat de mensen die je aanneemt zich conform dat profiel ontwikkelen? Humancollective hielp deze klant aan een oplossing op maat.

De klant ...
... is een grote, industriële multinational met een kleine 200.000 werknemers in ruim 50 landen. Het bedrijf beschikt over eigen productiefaciliteiten, en eigen inkoop-, commerciële en researchafdelingen.

De koerswijziging van de inkoopafdeling is ingegeven door een besparingsdoelstelling van enkele honderden miljoenen euro. Om dit te bereiken, valt het besluit de inkoopstrategie te wijzigen. Er moeten meer duurzame, lange termijn partnerships met leveranciers worden afgesloten. Dit vraagt van de inkopers een hoger niveau. Concreet: de juiste intellectuele eigenschappen, de juiste persoonlijkheidsstructuur en het juiste natuurlijke gedrag. Hoe vind je die mensen, en hoe verzeker je jezelf ervan dat zij zich op de juiste manier ontwikkelen? De verantwoordelijke manager gaat op zoek naar een bureau dat hem hierbij kan helpen.

Waarom Humancollective?
“Ik wist dat Michiel Castelijns een expert was op dit gebied. Aanvankelijk benaderde ik hem alleen voor advies. Al snel bleek dat hij ons met Humancollective verder kon helpen.”

Waar bestond de oplossing uit?
“We kwamen erop uit dat we een Learning Agility-achtige methode nodig hadden. Maar dat is een gepatenteerde en dus kostbare oplossing. Humancollective heeft toen een online assessment ontwikkeld, bestaande uit drie intellectuele capaciteitentesten, een maatwerk Facet5-profiel en een vragenlijst over waarden in het werk (Focus on Values). Daarmee konden we zowel de bestaande medewerkers als nieuwe kandidaten op het nieuwe profiel selecteren. Een oplossing op maat, tegen relatief weinig kosten. Zeg maar een paar honderd euro per medewerker, in plaats van een paar duizend.”

Wat heeft het opgeleverd?
“Om te beginnen: meer geloofwaardigheid voor HR binnen het bedrijf. We halen nu duidelijk een ander niveau mensen binnen. Dat is voor iedereen zichtbaar. Voorheen was het gebruikelijk dat één van onze fabrieken een kandidaat naar voren schoof voor een inkoopfunctie. Die persoon werd het dan meestal ook gewoon. Nu is er een objectieve maatstaf om ja of nee te zeggen tegen een kandidaat. De organisatie accepteert dat.”

Nog meer winst geboekt?
“We hebben het gewenste opleidingsniveau verhoogd naar Master. Je hoeft een dergelijke opleiding niet per se doorlopen te hebben, zolang uit de test maar blijkt dat je wel dat niveau hebt. Dat is zeker voor kandidaten uit armere regio’s een groot pluspunt. Zij hebben vaak niet het geld gehad om een dure opleiding te volgen, maar kunnen het niveau wel aan. Als verder alle seinen op groen staan, nemen we zo iemand aan. Maar het werkt ook andersom. Bij iemand met de juiste titel kan uit de test blijken dat hij feitelijk niet het juiste niveau heeft.”

Probleem opgelost?
“Ja. Aanstellingsbeslissingen nemen we nu op een hoger niveau, met oog voor de lange termijn. Daarnaast zijn we ver boven de besparingsdoelstelling gekomen waar dit allemaal mee begonnen was.”

Spin-off?
“Daar lijkt zeker sprake van te zijn. Andere units en afdelingen binnen onze onderneming willen dit nu ook. Dit concept was ontwikkeld voor Inkoop, maar ik sleutel het nu ook in elkaar voor enkele commerciële organisaties van ons bedrijf.”

Hoe heb je Humancollective ervaren?
“Ze verkopen geen standaardproduct, maar gaan op zoek naar een geïndividualiseerde oplossing. Ik wilde echt wat ik op dat moment nodig had, en dat heb ik gekregen.”