Organisatieontwikkeling

Wat bepaalt de kwaliteit van een gesprek? Of een gesprek ‘een goed gesprek’ is gaat maar voor een klein deel over de inhoud. Belangrijker is of iemand zich gehoord, begrepen en erkend voelt. Met het inzetten van professionele gespreksvaardigheden raakt iemand overtuigd, geïnspireerd of gemotiveerd. Helaas beschikt lang niet iedereen over professionele gespreksvaardigheden om de juiste impact te maken.

Het vermogen om een goed professioneel gesprek te voeren is een kerncompetentie voor iedere leider, manager en professional. In de interactie met anderen komen dingen in beweging. Door de kwaliteit van gesprekken binnen en buiten de organisatie te vergroten verbeter je direct de prestaties, samenwerking en verbinding. Soft skills waarmee conflict, misverstanden en re-work voorkomen kunnen worden.

Soft skills ontwikkeling: voorbeelden

Wij helpen individuen en teams op alle niveaus met het ontwikkelen van professionele gespreksvaardigheden. Vaak is dit een onderdeel van een bredere verandering met als doel:

  • Vergroten kwaliteit van leiderschap
  • Verbeteren performance dialoog voor managers
  • Verbeteren van klantrelaties en verkoopresultaten
  • Verbeteren van teamsamenwerking

Trainen van gespreksvaardigheden

Wij geven inzicht in ieders persoonlijkheid en het effect van gedrag. Zo kiest iedereen bewust welk doel hij of zij wil bereiken. Het werken vanuit persoonlijkheid en inzicht in psychologie zorgt voor een gedegen aanpak met effect op zowel de korte als langere termijn. Wij geloven in leren door te doen; niet lang praten over gespreksvaardigheden, maar aan de slag. We zetten geregeld acteurs in om te oefenen en betrekken alle aanwezigen voor feedback. State-of-the-art online tools vergroten het inzicht in persoonlijke stijl.

Professionele gespreksvaardigheden in 5 stappen

1. 0-meting
Assessment en vragenlijst over de kwaliteit van dialoog in de organisatie toegespitst op het doel van de afdeling.

2. Uitdagen
Kick-off sessies en communicatie over het belang van professionele goede communicatie. Het effect laten voelen van een goed gesprek en daarmee de urgentie creëren voor leiders, managers en professionals om iets echt anders te willen doen.

3. Groeien
Ons unieke Facet5 persoonlijkheidsprofiel en het Facet5 SuperSkills rapport maken inzichtelijk wat ieders voorkeursstijl in dialoog is op basis van zijn of haar persoonlijkheid. Training op basis van de vijf superskills voor effectieve communicatie toegepast op de unieke praktijk van de organisatie, afdeling of individu en ieders persoonlijkheid.

4. Embed
Doorlopende (online) ondersteuning en intervisie om de vijf superskills te blijven toepassen in de dagelijkse praktijk

5. Effect-meting
On-the-job meekijken en toetsen wat de kwaliteit van de dialoog is in de organisatie.

Geef aandacht aan het ontwikkelen van professionele gespreksvaardigheden binnen jouw organisatie. Neem contact op met Petra van Tol en bepaal waar de grootste kansen liggen.

“The biggest problem in communication is that we don’t listen to understand. We listen to reply”

“People don’t care how much you know, until they know how much you care”

De vijf SuperSkills van effectieve communicatie

Ons Facet5 framework kent 5 SuperSkills als basis van alle gesprekken die we voeren. Wat het doel ook is, zowel op het werk als thuis.

  • Presence: Het vermogen om in het hier en nu te zijn en te schakelen in een gesprek als de situatie daar om vraagt
  • Hyper-awareness: Begrijpen wat je drijft in een dialoog. Welke emotionele triggers bepalen mijn gedrag? Welk effect heeft de ander op mij en visa versa?
  • Decoding: Echt luisteren om te begrijpen wat mensen werkelijk bedoelen, het checken van aannames
  • Voicing: leren om op effectieve wijze te zeggen wat er gezegd moet worden. Duidelijk, helder en constructief
  • Flow control: een gesprek zodanig structureren zodat doelen bereikt worden binnen de tijd.
Neem contact op met:

Petra van Tol
0654327177
petra@humancollective.nl

MEER OVER PETRA
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!